RASTITE S NAMA  
UZ NAJBOLJE REZULTATE

Certificirani proizvodi - Sartorius Libra Elektronik
Certificirani proizvodi
Kvalitetnim proizvodima i inovativnim tehnologijama, naučnicima olakšavamo napredak i ubrzavamo procese u brojnim industrijama.
Akreditirano umjeravanje - Sartorius Libra Elektronik
Akreditirano umjeravanje
Vršimo kalibraciju vaga, tegova i pipeta
Servisna podrška - Sartorius Libra Elektronik
Servisna podrška
Svojim dugogodišnjim iskustvom i znanjem, pružamo kvalitetnu tehničku podršku i rješavamo najkompleksnije kvarove i zahtjeve, istovremeno pružajući brzi odaziv i kvalitetu obavljenih usluga.
Programska rješenja - Sartorius Libra Elektronik
Programska rješenja
Mjeriteljsko softversko rješenje myScal® inovacija je na globalnom nivou. Ubrzava proces kalibracije te omogućuje potpunu automatizaciju i digitalizaciju laboratorijskog poslovanja.

CERTIFICIRANI PROIZVODI 
NJEMAČKE KVALITETE

Sartorius partner banner

Iso Certifikat - Sartorius Libra Elektronik

Već više od 20 godina vaš smo renomirani i pouzdan partner u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji te brojnim akademskim i znanstvenim institucijama.

Akreditirani umjerni laboratorij u R. Hrvatskoj

Inovativnost i suvremenost umjernog laboratorija u Hrvatskoj omogućuje nam naše novo dostignuće myScal®, programsko rješenje za mjeriteljske laboratorije i HRN EN ISO/IEC 17025 akreditacija.