Pravni podaci

Pravni podaci - Sartorius Libra Elektronik

ID:
4200481820000

PDV:
200481820000

Porezni broj:
01635327

Status:
Aktivan

Kantonalni Sud:
UF/I-235/2000

Puni naziv kompanije:
SARTORIUS LIBRA ELEKTRONIK društvo s ograničenom odgovornošću
za proizvodnju, trgovinu i usluge, popravak vaga i elektroničkih aparata i uređaja

Skraćeni naziv kompanije:
SARTORIUS LIBRA ELEKTRONIK d.o.o.

Sjedište:
Olimpijska 30, 71000 Sarajevo

Pravni oblik:
društvo s ograničenom odgovornošću

Direktor:
Sanjin Karalić

Transakcijski račun:
BA393389104803658352
SWIFT: UNCRBA22
UniCredit Bank d.d.