Politika privatnosti

Voditelj obrade podataka

Sartorius Libra Elektronik d.o.o. sa registrovanim sjedištem u Sarajevu, Olimpijska 30, voditelj je obrade vaših ličnih podataka.

Sartorius Libra Elektronik d.o.o. neovisni je gospodarski subjekt i nije dio Sartorius AG, Minebea Intec GmbH niti Fibar group S.A., ali u poslovanju koristi Sartorius, Minebea Intec i Fibaro brandove na temelju partnerskih ugovora za prodaju i servisiranje uređaja i proizvoda.

Politika privatnosti primjenjuje se na sve lične podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, direktno ili putem svojih partnera.

Lični podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi na direktan ili indirektan način.

Obrada podataka predstavlja bilo koju radnju koja je izvršena na ličnim podacima, poput prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa ličnih podataka.

Ova Politika ne primjenjuje se na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Društvo i kontakt podaci službenika za obradu podataka

Ako imate bilo kakvih pitanja vezano uz našu upotrebu vaših podataka, molimo da nam se prvo obratite na sljedeće kontakte:

Sartorius Libra Elektronik d.o.o.

Olimpijska 30, 71000 Sarajevo

tel: +387 33 769 130

mail: gdpr@sartorius.ba  

Kako prikupljamo vaše lične podatke

Sartorius  Libra Elektronik d.o.o. obrađuje vaše lične podatke, između ostalog, u sljedećim slučajevima:

 • ako nas direktno kontaktirate, npr. putem internetskih stranica sartorius.ba, minebea-intec.ba ili pametna-kuca.com te sve poddomene izvedene iz nabrojanih osnovnih domena kako biste zatražili informacije o proizvodima i uslugama;
 • ako direktno od nas kupite proizvod ili uslugu;
 • ako odgovorite na naše direktne marketinške kampanje, npr. ispunjavanjem kartice za odgovor ili unosom podataka online na našoj internetskoj stranici;
 • ako su nam druga društva unutar Sartorius AG, Minebea Intec GmbH ili treće strane proslijedili vaše lične podatke;
 • ako su nam drugi poslovni partneri proslijedili vaše lične podatke na dozvoljen način;
 • ako smo vaše lične podatke dobili iz drugih izvora (npr. od posrednika za poslovne adrese).

Ako pružate podatke u ime druge osobe, morate se pobrinuti da je ta osoba upoznata s ovim pravilima o zaštiti privatnosti prije no što to učinite. Ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.

Pomozite nam da ažuriramo vaše podatke tako što ćete nas obavijestiti o svim promjenama vaših kontaktnih podataka ili preferencija.

Koji se podaci o vama mogu prikupljati

Sljedeće vrste podataka o vama možemo prikupljati:

 • Kontaktni podaci ► ime, titula, adresa, kontakt broj, e-mail adresa, broj faksa, broj lične karte
 • Interesi ► informacije o vašim interesima za proizvode i usluge u ponudi Sartorius Libra Elektronik d.o.o.
 • Korištenje internetske stranice ► način na koji koristite našu stranicu, uključujući informacije prikupljene putem kolačića i ostalih tehnologija za analize posjećivanja stranica.
 • Fotografije i video snimke ► u slučaju prezentacija proizvoda i usluga, sajamskih priredbi i drugih sličnih događanja, možemo popratiti događaj fotografiranjem ili snimanjem video materijala koje kasnije objavljujemo na internetskim stranicama Sartorius Libra Elektronik d.o.o. i pripadajućim stranicama na društvenim mrežama koje samostalno uređujemo.
 • Informacije o prodaji i servisu ► informacije o kupnji, o podršci i uslugama, uključujući prigovore i zahtjeve.
 • Informacije o historiji kupca ► nivo zadovoljstva kupca, zaprimljene ponude, podaci o kupnji proizvoda, konfiguracija, datum kupnje, datum narudžbe, datum isporuke, informacije o garanciji.
 • Korištenje uređaja i usluga ► način na koji koristite svoj uređaj i ponuđene usluge na uređaju
 • Podaci o konfiguraciji uređaja ► informacije o značajkama i trenutnim postavkama vašeg uređaja (identificira se pomoću serijskog i/ili inventarskog broja uređaja).
 • Tehničke informacije o uređaju ► informacije o trenutnim ili prošlim performansama uređaja i komponenti
 • Informacije o lokaciji postavljanja ili isporuke uređaja/proizvoda

Kako se vaši podaci mogu koristiti

Korištenje ličnih podataka u skladu s propisima EU o zaštiti ličnih podataka mora biti opravdano temeljem jedne od pravnih "osnova", a mi smo dužni u ovim pravilima utvrditi osnove za svaku upotrebu osobnih podataka.

Podrška kupcima i marketing – za odgovore na upite i davanje novosti i ponuda

Sartorius Libra Elektronik d.o.o. prikuplja podatke (kontaktne podatke i interese, informacije o hitoriji kupca) te ih može koristiti (informacije o prodaji i servisu, podatke o konfiguraciji uređaja i tehničke informacije o uređaju) za procjenu koje novosti i ponude vas najvjerojatnije zanimaju te vas kontaktirati u vezi s tim ponudama sukladno vašim interesima. Sartorius Libra Elektronik d.o.o. navedene informacije može podijeliti sa Sartorius AG i Minebea Intec GmbH kako bi odgovorili na vaše zahtjeve i dali vam specifičniju ponudu.

 • Opravdanje upotrebe:
 • Suglasnost, legitimni interes.
 • Legitimni interes:
 • Ova obrada temelji se na legitimnom interesu Sartorius Libra Elektronik d.o.o. za promoviranjem i pružanjem informacija o svojim proizvodima i uslugama. Temeljna prava i slobode postojećih i potencijalnih kupaca odmjerena su u odnosu na interes Sartorius Libra Elektronik d.o.o. da obrađuje lične podatke u navedenu svrhu.
 • Izbor:
 • Ssaglasnost za direktni marketing može se u bilo kojem trenutku povući. Kupac također može dati prigovor na obradu podataka u gore navedenu svrhu.

Prodaja i servis – za obradu vaše prodaje, konfiguraciju i servisiranje vašeg uređaja

Sartorius Libra Elektronik d.o.o. će prikupiti kontaktne podatke, podatke o konfiguraciji uređaja, tehničke informacije o uređaju, informacije o prodaji i servisu kao i informacije o hitoriji kupca kada kupite, servisirate ili popravljate uređaj kod nas kao dio prodaje ili usluge, uključujući zahtjeve na temelju garancije i provjere te će ih koristiti za pružanje usluga koje ste tražili i obavještavanje o pitanjima vezanim uz vaš uređaj. Tim informacijama može pristupiti Sartorius AG ili Minebea Intec GmbH u svrhu rješavanja tehničkih ili drugih problema vezanih uz isporuku navedenih usluga.

Pružanje ličnih u svrhu prodaje i servisa uređaja predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to će uticati na ispravno izvršenje ugovora ili ga čak onemogućiti.

 • Opravdanje upotrebe:
 • Izvršavanje ugovora, legitimni interesi.
 • Legitimni interes:
 • Ova obrada temelji se na legitimnom interesu Sartorius Libra elektronik d.o.o. za održavanjem najviših standarda prodaje, usluga i proizvoda iz svoje ponude. Temeljna prava i slobode kupaca odmjerena su u odnosu na interes Sartorius Libra elektronik d.o.o. da obrađuje lične podatke kupaca u navedenu svrhu.
 • Izbor:
 • Kupac u svakom trenutku može izjaviti prigovor na obradu svojih ličnih podataka na temelju svoje specifične situacije.

Pravne obaveze Sartorius Libra Elektronik d.o.o.– postizanje usklađenosti s našim pravnim obavezama prema tijelima za provođenje zakona, regulatornim i sudskim tijelima

Sartorius Libra Elektronik d.o.o. podliježe zakonima Bosne i Hercegovine i dužna ih se pridržavati. To uključuje pružanje vaših podataka tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima te trećim parničnim stranama vezano uz postupke ili istrage bilo gdje u svijetu gdje je to zahtijevano. Tamo gdje je to dopušteno, direktno ćemo vam uputiti takav zahtjev ili vas obavijestiti prije odgovora, osim ako bi to moglo uticati na sprječavanje ili otkrivanje zločina.

Pružanje ličnih podataka u svrhu usklađenosti s obavezujućim zahtjevima za vašim podacima predstavlja zakonsku obavezu koja ovisi o konkretnom zahtjevu.

 • Opravdanje upotrebe:
 • Pravna obaveza; uspostava, ostvarivanje ili odbrana pravnih zahtjeva.
 • Izbor:
 • Nema

Prijenos trećim stranama

Lični podaci mogu se prenositi trećim stranama, pod uslovom da postoji pravna osnova za prijenos.

Vaši lični podaci mogu se prenositi sljedećim subjektima:

 • Sartorius AG i Minebea intec GmbH
 • ugovorni partneri i servisi

Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna te Sartorius Libra Elektronik d.o.o. poduzima sve mjere potrebne za zaštitu istih sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama. Lične podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Svi vaši podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima i sigurnim poslužiteljima naših podizvođača ili poslovnih partnera (ili sigurnim printanim primjercima) te im se pristupa i koristi ih se u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti (ili ekvivalentnim standardima naših podizvođača ili poslovnih partnera).

Pravna osnova za obradu ličnih podataka

Gore navedena upotreba vaših ličnih podataka dopuštena je sukladno propisima EU o zaštiti osobnih podataka na temelju sljedećih glavnih pravnih osnova:

 • kada ste pristali na obradu (dozvola);
 • kada je to potrebno za sklapanje ili izvršavanje ugovora;
 • u svrhu ispunjavanja zakonskih obaveza;
 • u svrhu legitimnih interesa Sartorius Libra Elektronik d.o.o. odmjerenih u odnosu na vaša prava glede zaštite osobnih podataka
 • kada je to potrebno u pravne svrhe (mogu postojati upotrebe koje su dozvoljene temeljem drugih osnova); u tom slučaju ćemo prepoznati osnovu i javiti vam što je prije moguće.

Kako čuvamo sigurnost vaših podataka

Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.

Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:

 • strogo ograničen lični pristup vašim podacima po načelu „nužnog poznavanja“ te isključivo u svrhe o kojoj ste informisani;
 • sigurni prijenos prikupljenih podataka;
 • postavljanje vatrozida na IT sisteme u svrhu zabrane neovlaštenog pristupa;
 • trajno praćenje pristupa IT sistema radi detekcije i sprječavanja zloupotrebe ličnih podataka;
 • kontroliran i nadziran pristup prostorijama.

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke

Lične podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja odobrenja za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se odobrenje ne povuče, tj. do opoziva. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dato odobrenje za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo do opoziva, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani.

Lični podaci koji više nisu potrebni, nepovratno se anonimiziraju ili uništavaju na siguran način.

Kako nas kontaktirati, vaša prava na zaštitu podataka i vaše pravo na pritužbu tijelu za zaštitu podataka

Ako imate ikakvih pitanja u vezi upotrebe vaših podataka, kontaktirajte nas na e-mail gdpr@sartorius.ba

Imate pravo:

 • tražiti nas da vam pružimo dodatne informacije o načinu na koji koristimo vaše podatke;
 • da vam pružimo primjerak ličnih podataka koje ste nam dali;
 • zaprimiti lične podatke o vama koje ste nam dali u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i mašinski čitljivom formatu te – gdje je to tehnički moguće – da prenesemo te podatke drugom voditelju obrade bez zapreka ako se obrada vaših podataka temelji na vašoj saglasnosti te provodi na automatizovani način;
 • tražiti nas da ažuriramo sve netačnosti u podacima koje imamo;
 • tražiti nas da izbrišemo sve podatke u odnosu na koje više nemamo zakonsku osnovu za upotrebu;
 • u slučajevima gdje se obrada temelji na saglasnosti te vezano za svaki direktni marketing, povući svoju saglasnost s učinkom u budućnosti kako bismo prestali s takvom određenom obradom;
 • dati prigovor na svaku obradu (uključujući profiliranje) koja se temelji na legitimnom interesu zbog vaše specifične situacije, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu ličnih podataka;
 • tražiti nas da ograničimo način na koji koristimo vaše podatke, npr. dok se prigovor obrađuje.

Vaše korištenje ovih prava podliježe određenim izuzecima radi zaštite javnog interesa (npr. sprječavanje ili otkrivanje zločina), naših interesa (npr. pravne obaveze) ili prava i sloboda drugih. Ako koristite bilo koje od ovih prava, provjerit ćemo osnovanost vašeg prava i odgovoriti bez odlaganja, a najkasnije u roku od mjesec dana. U složenim slučajevima ili u slučaju zaprimanja većeg broja zahtjeva, ovo razdoblje može se produžiti za dodatna dva mjeseca, o čemu ćemo vas obavijestiti.
Sartorius Libra Elektronik d.o.o. će obrađivati vaše podatke na zakonit i siguran način. Ukoliko smatrate da Sartorius Libra Elektronik d.o.o. postupa s vašim podacima na nezakonit način te isto ne možete riješiti u saradnji s nama, imate pravo podnijeti prigovor Nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu ličnih podataka – AZLP).

U Sarajevu, mart 2018.