Pipete i potrošni materijal

Ergonomija je ključna prednost naših pipeta. Budući da razumijemo rizike repetitivnih pokreta pipetiranja, poseban fokus stavljamo na ergonomiju naših proizvoda. Sartorius pipete i nastavke možete koristiti u svakodnevnom laboratorijskom radu, u udobnom položaju i uz minimalan napor.