Sterilna filtracija

Bez obzira jesu li vaš izazov kapaciteti, brzina protoka ili prinos, Sartorius nudi najnaprednije sterilne filtere za mikrobiološku kontrolu kvalitete i procesa. Naša rješenja za sterilnu filtraciju ubrzavaju ispitivanja i daju dosljedne rezultate istraživanja.